europainbewegung


 

За да бъде демократичен, Европейският съюз се нуждае от обща конституция. Гражданите на ЕС трябва да одобрят тази конституция. Алианс на европейските граждани призовава българските политически партии, които ще влязат в Европейския парламент след изборите през 2019 г., да работят за приемането на Европейска конституция. Предлагаме партиите да подпишат Пакт за приемането на Европейска конституция. По този начин техният ангажимент ще стане официален.
Европейската конституция няма да засили властта на ЕС. Точно обратното: тя ще даде повече власт на държавите-членки. ЕС ще има само ограничен брой правомощия. Правомощията ще са ясно разделени между общините, регионите, държавите-членки и ЕС.
По този начин управлението на ЕС ще стане много по-просто и разбираемо за европейските граждани, а те ще имат истинска роля в това управление.
Крайно време е ЕС да бъде реформиран. Сложното управление на ЕС и отдалечеността от гражданите водят до неразбиране на механизмите и процесите в Европа. Гражданите искат да разбират как действа ЕС и искат да вземат участие в политическия живот на Европа. Европейска конституция ще даде много повече права на гражданите и ще започне най-важната реформа на ЕС – тази към повече демокрация.